در حال نمایش 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

سیم نسوز تفلون تمام مس قلع اندود 26AWG

Tinned copper Teflon wire 26 AWG

0.15 mm2

Number and diameter of strands: 7 * 0.16

Out diameter: 1.2 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

FEP (Fluorinated Ethylene Polypropylene) insulation

℃ Rated temperature: -30 ℃ to 200

Rated voltage: 300 V

Instantaneous voltage: 1000 V

Color: white-Blue-Yellow

Applications: electronic and electric equipment, military industry, lighting, air conditioners, microwave ovens, rice cookers, electric ovens and other internal wiring

Resistant to excellent corrosion, oils, strong acids, alkali, moisture and fire

Almost insoluble in any organic solvent

Long service life

سیم نسوز تمام مس قلع اندود

26 AWG

معادل 0.15 میلیمتر مربع رشته های داخل سیم:0.16 * 7 ضخامت کلی: 1.2 میلیمتر ساخت تایوان برند: ماتریکس با روکش (FEP (Fluorinated Ethylene Polypropylene تحمل حرارت روکش: -30 درجه سانتی گراد تا 200 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت ولتاژ لحظه ای : 1000 ولت رنگ بندی: : سفید-آبی-زرد کاربرد: تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، صنایع نظامی، تجهیزات نور پردازی، دستگاه های خنک کننده ی هوا، انواع مایکروفرها و غیره. مقاوم در برابر خوردگی، روغن، اسیدها و قلیا های قوی، رطوبت و آتش غیر محلول در انواع محلول های ارگانیک طول عمر بسیار بالا

سیم نسوز تفلون تمام مس قلع اندود 14AWG

Tinned copper Teflon wire 14 AWG

2.1 mm2

Number and diameter of strands: 19 * 0.37

Out diameter: 2.5 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

FEP (Fluorinated Ethylene Polypropylene) insulation

℃ Rated temperature: -30 ℃ to 200

Rated voltage: 300 V

Instantaneous voltage: 1000 V

Color: white-Black-Red-Green-Blue-Gray-Yellow-Pink-Purple-Orange-Brown

Applications: electronic and electric equipment, military industry, lighting, air conditioners, microwave ovens, rice cookers, electric ovens and other internal wiring

Resistant to excellent corrosion, oils, strong acids, alkali, moisture and fire

Almost insoluble in any organic solvent

Long service life

سیم نسوز تفلون تمام مس قلع اندود

14 AWG

معادل 2.1 میلیمتر مربع رشته های داخل سیم: 0.37 * 19 ضخامت کلی: 2.5 میلیمتر ساخت تایوان برند: ماتریکس با روکش (FEP (Fluorinated Ethylene Polypropylene تحمل حرارت روکش: -30 درجه سانتی گراد تا 200 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت ولتاژ لحظه ای : 1000 ولت رنگ بندی: : سفید-مشکی-طوسی-قرمز-سبز-آبی-زرد-صورتی-بنفش-نارنجی-قهوه ای کاربرد: تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، صنایع نظامی، تجهیزات نور پردازی، دستگاه های خنک کننده ی هوا، انواع مایکروفرها و غیره. مقاوم در برابر خوردگی، روغن، اسیدها و قلیا های قوی، رطوبت و آتش غیر محلول در انواع محلول های ارگانیک طول عمر بسیار بالا

سیم نسوز تفلون تمام مس قلع اندود 16AWG

Tinned copper Teflon wire 16 AWG

1.5 mm2

Number and diameter of strands: 19 * 0.30

Out diameter: 2.15 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

FEP (Fluorinated Ethylene Polypropylene) insulation

℃ Rated temperature: -30 ℃ to 200

Rated voltage: 300 V

Instantaneous voltage: 1000 V

Color: white-Black-Red-Green-Blue-Gray-Yellow-Pink-Purple-Orange-Brown

Applications: electronic and electric equipment, military industry, lighting, air conditioners, microwave ovens, rice cookers, electric ovens and other internal wiring

Resistant to excellent corrosion, oils, strong acids, alkali, moisture and fire

Almost insoluble in any organic solvent

Long service life

سیم نسوز تفلون تمام مس قلع اندود

16 AWG

معادل 1.3 میلیمتر مربع رشته های داخل سیم: 0.30 * 19 ضخامت کلی: 2.15 میلیمتر ساخت تایوان برند: ماتریکس با روکش (FEP (Fluorinated Ethylene Polypropylene تحمل حرارت روکش: -30 درجه سانتی گراد تا 200 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت ولتاژ لحظه ای : 1000 ولت رنگ بندی: : سفید-مشکی-طوسی-قرمز-سبز-آبی-زرد-صورتی-بنفش-نارنجی-قهوه ای کاربرد: تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، صنایع نظامی، تجهیزات نور پردازی، دستگاه های خنک کننده ی هوا، انواع مایکروفرها و غیره. مقاوم در برابر خوردگی، روغن، اسیدها و قلیا های قوی، رطوبت و آتش غیر محلول در انواع محلول های ارگانیک طول عمر بسیار بالا

سیم نسوز تفلون تمام مس قلع اندود 18AWG

Tinned copper Teflon wire 18 AWG

1.0 mm2

Number and diameter of strands: 19 * 0.25

Out diameter: 1.9 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

FEP (Fluorinated Ethylene Polypropylene) insulation

℃ Rated temperature: -30 ℃ to 200

Rated voltage: 300 V

Instantaneous voltage: 1000 V

Color: white-Black-Red-Green-Blue-Gray-Yellow-Pink-Purple-Orange-Brown

Applications: electronic and electric equipment, military industry, lighting, air conditioners, microwave ovens, rice cookers, electric ovens and other internal wiring

Resistant to excellent corrosion, oils, strong acids, alkali, moisture and fire

Almost insoluble in any organic solvent

Long service life

سیم نسوز تفلون تمام مس قلع اندود

18 AWG

معادل 1.0 میلیمتر مربع رشته های داخل سیم: 0.25 * 19 ضخامت کلی: 1.9 میلیمتر ساخت تایوان برند: ماتریکس با روکش (FEP (Fluorinated Ethylene Polypropylene تحمل حرارت روکش: -30 درجه سانتی گراد تا 200 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت ولتاژ لحظه ای : 1000 ولت رنگ بندی: : سفید-مشکی-طوسی-قرمز-سبز-آبی-زرد-صورتی-بنفش-نارنجی-قهوه ای کاربرد: تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، صنایع نظامی، تجهیزات نور پردازی، دستگاه های خنک کننده ی هوا، انواع مایکروفرها و غیره. مقاوم در برابر خوردگی، روغن، اسیدها و قلیا های قوی، رطوبت و آتش غیر محلول در انواع محلول های ارگانیک طول عمر بسیار بالا

سیم نسوز تفلون تمام مس قلع اندود 20AWG

Tinned copper Teflon wire 20 AWG

0.5 mm2

Number and diameter of strands: 19 * 0.19

Out diameter: 1.7 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

FEP (Fluorinated Ethylene Polypropylene) insulation

℃ Rated temperature: -30 ℃ to 200

Rated voltage: 300 V

Instantaneous voltage: 1000 V

Color: white-Black-Red-Green-Blue-Gray-Yellow-Pink-Purple-Orange-Brown

Applications: electronic and electric equipment, military industry, lighting, air conditioners, microwave ovens, rice cookers, electric ovens and other internal wiring

Resistant to excellent corrosion, oils, strong acids, alkali, moisture and fire

Almost insoluble in any organic solvent

Long service life

سیم نسوز تفلون تمام مس قلع اندود 20 AWG

معادل 0.5 میلیمتر مربع رشته های داخل سیم: 0.19 *19 ضخامت کلی: 1.7 میلیمتر ساخت تایوان برند: ماتریکس با روکش (FEP (Fluorinated Ethylene Polypropylene تحمل حرارت روکش: -30 درجه سانتی گراد تا 200 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت ولتاژ لحظه ای : 1000 ولت رنگ بندی: : سفید-مشکی-طوسی-قرمز-سبز-آبی-زرد-صورتی-بنفش-نارنجی-قهوه ای کاربرد: تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، صنایع نظامی، تجهیزات نور پردازی، دستگاه های خنک کننده ی هوا، انواع مایکروفرها و غیره. مقاوم در برابر خوردگی، روغن، اسیدها و قلیا های قوی، رطوبت و آتش غیر محلول در انواع محلول های ارگانیک طول عمر بسیار بالا

سیم نسوز تفلون تمام مس قلع اندود 22AWG

Tinned copper Teflon wire 22 AWG

0.35 mm2

Number and diameter of strands: 19 * 0.15

Out diameter: 1.5 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

FEP (Fluorinated Ethylene Polypropylene) insulation

℃ Rated temperature: -30 ℃ to 200 

Rated voltage: 300 V

Instantaneous voltage: 1000 V

Color: white-Black-Red-Green-Blue-Gray-Yellow-Pink-Purple-Orange-Brown

Applications: electronic and electric equipment, military industry, lighting, air conditioners, microwave ovens, rice cookers, electric ovens and other internal wiring

Resistant to excellent corrosion, oils, strong acids, alkali, moisture and fire

Almost insoluble in any organic solvent

Long service life

سیم نسوز تفلون تمام مس قلع اندود 

22 AWG

معادل 0.35 میلیمتر مربع رشته های داخل سیم: 0.15 * 19 ضخامت کلی: 1.5 میلیمتر  ساخت تایوان برند: ماتریکس با روکش (FEP (Fluorinated Ethylene Polypropylene تحمل حرارت روکش: -30 درجه سانتی گراد تا 200 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت ولتاژ لحظه ای : 1000 ولت رنگ بندی: : سفید-مشکی-طوسی-قرمز-سبز-آبی-زرد-صورتی-بنفش-نارنجی-قهوه ای کاربرد: تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، صنایع نظامی، تجهیزات نور پردازی، دستگاه های خنک کننده ی هوا، انواع مایکروفرها و غیره. مقاوم در برابر خوردگی، روغن، اسیدها و قلیا های قوی، رطوبت و آتش غیر محلول در انواع محلول های ارگانیک  طول عمر بسیار بالا

سیم نسوز تفلون تمام مس قلع اندود 24AWG

Tinned copper Teflon wire 24 AWG

0.25 mm2

Number and diameter of strands: 19 * 0.12

Out diameter: 1.25 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

FEP (Fluorinated Ethylene Polypropylene) insulation

℃ Rated temperature: -30 ℃ to 200 

Rated voltage: 300 V

Instantaneous voltage: 1000 V

Color: white-Black-Red-Green-Blue-Gray-Yellow-Pink-Purple-Orange-Brown

Applications: electronic and electric equipment, military industry, lighting, air conditioners, microwave ovens, rice cookers, electric ovens and other internal wiring

Resistant to excellent corrosion, oils, strong acids, alkali, moisture and fire

Almost insoluble in any organic solvent

Long service life

سیم نسوز تفلون تمام مس قلع اندود

24 AWG

معادل 0.25 میلیمتر مربع رشته های داخل سیم:0.12 * 19 ضخامت کلی: 1.25 میلیمتر  ساخت تایوان برند: ماتریکس با روکش (FEP (Fluorinated Ethylene Polypropylene تحمل حرارت روکش: -30 درجه سانتی گراد تا 200 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت ولتاژ لحظه ای : 1000 ولت رنگ بندی: : سفید-مشکی-طوسی-قرمز-سبز-آبی-زرد-صورتی-بنفش-نارنجی-قهوه ای کاربرد: تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، صنایع نظامی، تجهیزات نور پردازی، دستگاه های خنک کننده ی هوا، انواع مایکروفرها و غیره. مقاوم در برابر خوردگی، روغن، اسیدها و قلیا های قوی، رطوبت و آتش غیر محلول در انواع محلول های ارگانیک  طول عمر بسیار بالا