در حال نمایش 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل برق رادیویی دو چاک 2.00 متری مشکی

Radio power cable

2 * 0.75 mm2

Length: 2.00 Meters

Copper conductor

Brand: I-SHENG

Made in Korea

Certifications: SEMKO-NEMKO-DEMKO-SFS-IMQ-SEV-NBN-VDE-KEMA-OVE

color: black

کابل برق رادیویی دو چاک 0.75 * 2 میلیمترمربع طول: 2.00 متر تمام مس برند: I-SHENG استاندارد ها: SEMKO-NEMKO-DEMKO-SFS-IMQ-SEV-NBN-VDE-KEMA-OVE رنگ کابل: مشکی

کابل برق رادیویی دو چاک 2.00 متری سفید

Radio power cable

2 * 0.75 mm2

Length: 2.00 Meters

Copper conductor

Brand: I-SHENG

Made in Korea

Certifications: SEMKO-NEMKO-DEMKO-SFS-IMQ-SEV-NBN-VDE-KEMA-OVE

color: white

کابل برق رادیویی دو چاک 0.75 * 2 میلیمترمربع طول: 2.00 متر تمام مس برند: I-SHENG استاندارد ها: SEMKO-NEMKO-DEMKO-SFS-IMQ-SEV-NBN-VDE-KEMA-OVE رنگ کابل: سفید

کابل برق رادیویی دو چاک 1.50 متری

Radio power cable

2 * 0.75 mm2

Length: 1.50 Meter

Copper conductor

Brand: KENIC

Made in Hong Kong

Certifications: SEMKO-NEMKO-DEMKO-SFS-IMQ-SEV-NBN-VDE-KEMA-OVE

color: Black

کابل برق رادیویی دو چاک 0.75 * 2 میلیمترمربع طول: 1.50 متر تمام مس برند: KENIC استاندارد ها: SEMKO-NEMKO-DEMKO-SFS-IMQ-SEV-NBN-VDE-KEMA-OVE رنگ کابل: مشکی

کابل برق رادیویی دو چاک 1.20 متری

Radio power cable

2 * 0.75 mm2

Length: 1.20 Meter

Copper conductor

Brand: KENIC

Made in Hong Kong

Certifications: SEMKO-NEMKO-DEMKO-SFS-IMQ-SEV-NBN-VDE-KEMA-OVE

color: Black

کابل برق رادیویی دو چاک 0.75 * 2 میلیمترمربع طول: 1.20 متر تمام مس برند: KENIC استاندارد ها: SEMKO-NEMKO-DEMKO-SFS-IMQ-SEV-NBN-VDE-KEMA-OVE رنگ کابل: مشکی

کابل برق رادیویی دو چاک 1.00 متری

Radio power cable

2 * 0.75 mm2

Length: 1 Meter

Copper conductor

Brand: DAE RYUK

Made in Korea

Certifications: SEMKO-NEMKO-DEMKO-SFS

color: Black

کابل برق رادیویی دو چاک 0.75 * 2 میلیمترمربع طول: 1 متر تمام مس برند: DAE RYUK استاندارد ها: SEMKO-NEMKO-DEMKO-SFS رنگ کابل: مشکی