در حال نمایش 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

سیم اسپیکر افشان 14AWG

Tinned or bare copper stranded conductor speaker wire 14 AWG

2 * 2.10 mm2

Out diameter: (2.80 * 5.60) mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC insulation

℃ Rated temperature: 80

Voltage: 300 V

Application: Electronic internal wiring and audio equipment

Color: Red and Black

سیم بلندگو افشان تمام مس قلع اندود یا تمام مس بدون قلع

14 AWG

2 * 2.10 mm

mm (2.80 * 5.60 ) :ضخامت بیرونی( OD)

ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش PVC تحمل درجه حرارت: 80 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: سیم کشی داخلی تجهیزات الکترونیکی و لوازم صوتی رنگ بندی:  قرمز و مشکی

سیم اسپیکر افشان 16AWG

Tinned or bare copper stranded conductor speaker wire 16 AWG

2 * 1.30 mm2

Out diameter: (2.50 * 5.10) mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC insulation

℃ Rated temperature: 80

Voltage: 300 V

Application: Electronic internal wiring and audio equipment

Color: Transparent – Red and Black

سیم بلندگو افشان تمام مس قلع اندود یا تمام مس بدون قلع

16 AWG

2 * 1.30 mm2

mm (2.50 * 5.10 ) :ضخامت بیرونی( OD)

ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش PVC تحمل درجه حرارت: 80 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: سیم کشی داخلی تجهیزات الکترونیکی و لوازم صوتی رنگ بندی: شیشه ای – قرمز و مشکی

سیم اسپیکر افشان 18AWG

Tinned or bare copper stranded conductor speaker wire 18 AWG

2 * 1.0 mm2

Out diameter: (2.10 * 4.30) mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC insulation

℃ Rated temperature: 80

Voltage: 300 V

Application: Electronic internal wiring and audio equipment

Color: Transparent – Red and Black

سیم بلندگو افشان تمام مس قلع اندود یا تمام مس بدون قلع

18 AWG

2 * 1.00 mm2

mm (2.10 * 4.30 ) :ضخامت بیرونی( OD)

ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش PVC تحمل درجه حرارت: 80 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: سیم کشی داخلی تجهیزات الکترونیکی و لوازم صوتی رنگ بندی: شیشه ای – قرمز و مشکی

سیم اسپیکر افشان 20AWG

Tinned or bare copper stranded conductor speaker wire 20 AWG

2 * 0.50 mm2

Out diameter: (1.80 * 3.70) mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC insulation

℃ Rated temperature: 80

Voltage: 300 V

Application: Electronic internal wiring and audio equipment

Color: Transparent – Red and Black

سیم بلندگو افشان تمام مس قلع اندود یا تمام مس بدون قلع

20 AWG

2 * 0.50 mm2

mm (1.80 * 3.70 ) :ضخامت بیرونی( OD)

ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش PVC تحمل درجه حرارت: 80 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: سیم کشی داخلی تجهیزات الکترونیکی و لوازم صوتی رنگ بندی: شیشه ای – قرمز و مشکی

سیم اسپیکر افشان 22AWG

Tinned or bare copper stranded conductor speaker wire 22 AWG

2 * 0.35 mm2

Out diameter: (1.70 *3.50) mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC insulation

℃ Rated temperature: 80

Voltage: 300 V

Application: Electronic internal wiring and audio equipment

Color: Transparent – Red and Black

سیم بلندگو افشان تمام مس قلع اندود یا تمام مس بدون قلع

22 AWG

2 * 0.35 mm2

mm (1.70 * 3.50 ) :ضخامت بیرونی( OD)

ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش PVC تحمل درجه حرارت: 80 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: سیم کشی داخلی تجهیزات الکترونیکی و لوازم صوتی رنگ بندی: شیشه ای – قرمز و مشکی

سیم اسپیکر افشان 24AWG

Tinned or bare copper stranded conductor speaker wire 24 AWG

2 * 0.25 mm2

Out diameter: (1.45 *3.05) mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC insulation

℃ Rated temperature: 80

Voltage: 300 V

Application: Electronic internal wiring and audio equipment

Color: Transparent – Red and Black

سیم بلندگو افشان تمام مس قلع اندود یا تمام مس بدون قلع

24 AWG

2 * 0.25 mm2

mm (1.45 * 3.05) :ضخامت بیرونی( OD)

ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش PVC تحمل درجه حرارت: 80 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: سیم کشی داخلی تجهیزات الکترونیکی و لوازم صوتی رنگ بندی: شیشه ای – قرمز و مشکی

سیم اسپیکر افشان 26AWG

Tinned or bare copper stranded conductor speaker wire 26 AWG

2 * 0.15  mm2

Out diameter: (1.35 *2.85) mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC insulation

Rated temperature: 80 ℃

Voltage: 300 V

Application: Electronic internal wiring and audio equipment

Color: Transparent – Red and Black

سیم بلندگو افشان تمام مس قلع اندود یا تمام مس بدون قلع

26 AWG

2 * 0.15 mm2

   mm  (1.35 *2.85) :ضخامت بیرونی( OD)

ساخت تایوان

برند: ماتریکس

روکش PVC

تحمل درجه حرارت: 80 در جه سانتی گراد

ولتاژ: 300 ولت

کاربرد: سیم کشی داخلی تجهیزات الکترونیکی و لوازم صوتی

رنگ بندی: شیشه ای – قرمز و مشکی