در حال نمایش 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

سیم نسوز تفلون تمام مس نقره اندود 14AWG

Silver plated copper wire 14 AWG

Pure stranded copper conductor

2.10 mm2

Number and diameter of strands: 19 * 0.37

Out diameter: 2.5 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PTFE (Polytetrafluoroethylene) insulation

℃ Rated temperature: -80 ℃ to 250

Rated voltage: 600 V

Color: white-Black-Red-Green-Blue-Gray-Yellow-Pink-Purple-Orange-Brown

Applications: electronic and electric equipment, military industry, lighting, air conditioners, microwave ovens, rice cookers, electric ovens and other internal wiring

Resistant to excellent corrosion, oils, strong acids, alkali, moisture and fire

RoHS compliant

Almost insoluble in any organic solvent

Long service life

سیم نسوز تمام مس نقره اندود

14 AWG

معادل 2.10 میلیمتر مربع رشته های داخل سیم: 0.37 * 19 ضخامت کلی: 2.5 میلیمتر ساخت تایوان برند: ماتریکس با روکش PTFE (Polytetrafluoroethylene) تحمل حرارت روکش: -80 درجه سانتی گراد تا 250 در جه سانتی گراد ولتاژ: 600 ولت رنگ بندی: : سفید-مشکی-طوسی-قرمز-سبز-آبی-زرد-صورتی-بنفش-نارنجی-قهوه ای کاربرد: تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، صنایع نظامی، تجهیزات نور پردازی، دستگاه های خنک کننده ی هوا، انواع مایکروفرها و غیره. مقاوم در برابر خوردگی، روغن، اسیدها و قلیا های قوی، رطوبت و آتش دارای استاندارد RoHS غیر محلول در انواع محلول های ارگانیک طول عمر بسیار بالا

سیم نسوز تفلون تمام مس نقره اندود 16AWG

Silver plated copper wire 16 AWG

Pure stranded copper conductor

1.50 mm2

Number and diameter of strands: 19 * 0.30

Out diameter: 2.15 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PTFE (Polytetrafluoroethylene) insulation

℃ Rated temperature: -80 ℃ to 250

Rated voltage: 600 V

Color: white-Black-Red-Green-Blue-Gray-Yellow-Pink-Purple-Orange-Brown

Applications: electronic and electric equipment, military industry, lighting, air conditioners, microwave ovens, rice cookers, electric ovens and other internal wiring

Resistant to excellent corrosion, oils, strong acids, alkali, moisture and fire

RoHS compliant

Almost insoluble in any organic solvent

Long service life

سیم نسوز تمام مس نقره اندود

16 AWG

معادل 1.50 میلیمتر مربع رشته های داخل سیم: 0.30 * 19 ضخامت کلی: 2.15 میلیمتر ساخت تایوان برند: ماتریکس با روکش PTFE (Polytetrafluoroethylene) تحمل حرارت روکش: -80 درجه سانتی گراد تا 250 در جه سانتی گراد ولتاژ: 600 ولت رنگ بندی: : سفید-مشکی-طوسی-قرمز-سبز-آبی-زرد-صورتی-بنفش-نارنجی-قهوه ای کاربرد: تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، صنایع نظامی، تجهیزات نور پردازی، دستگاه های خنک کننده ی هوا، انواع مایکروفرها و غیره. مقاوم در برابر خوردگی، روغن، اسیدها و قلیا های قوی، رطوبت و آتش دارای استاندارد RoHS غیر محلول در انواع محلول های ارگانیک طول عمر بسیار بالا

سیم نسوز تفلون تمام مس نقره اندود 18AWG

Silver plated copper wire 18 AWG

Pure stranded copper conductor

1.00 mm2

Number and diameter of strands: 19 * 0.25

Out diameter: 1.9 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PTFE (Polytetrafluoroethylene) insulation

℃ Rated temperature: -80 ℃ to 250

Rated voltage: 600 V

Color: white-Black-Red-Green-Blue-Gray-Yellow-Pink-Purple-Orange-Brown

Applications: electronic and electric equipment, military industry, lighting, air conditioners, microwave ovens, rice cookers, electric ovens and other internal wiring

Resistant to excellent corrosion, oils, strong acids, alkali, moisture and fire

RoHS compliant

Almost insoluble in any organic solvent

Long service life

سیم نسوز تمام مس نقره اندود

18 AWG

معادل 1.00 میلیمتر مربع رشته های داخل سیم: 0.25 * 19 ضخامت کلی: 1.9 میلیمتر ساخت تایوان برند: ماتریکس با روکش PTFE (Polytetrafluoroethylene) تحمل حرارت روکش: -80 درجه سانتی گراد تا 250 در جه سانتی گراد ولتاژ: 600 ولت رنگ بندی: : سفید-مشکی-طوسی-قرمز-سبز-آبی-زرد-صورتی-بنفش-نارنجی-قهوه ای کاربرد: تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، صنایع نظامی، تجهیزات نور پردازی، دستگاه های خنک کننده ی هوا، انواع مایکروفرها و غیره. مقاوم در برابر خوردگی، روغن، اسیدها و قلیا های قوی، رطوبت و آتش دارای استاندارد RoHS غیر محلول در انواع محلول های ارگانیک طول عمر بسیار بالا

سیم نسوز تفلون تمام مس نقره اندود 20AWG

Silver plated copper wire 20 AWG

Pure stranded copper conductor

0.5 mm2

Number and diameter of strands: 19 * 0.19

Out diameter: 1.7 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PTFE (Polytetrafluoroethylene) insulation

℃ Rated temperature: -80 ℃ to 250

Rated voltage: 600 V

Color: white-Black-Red-Green-Blue-Gray-Yellow-Pink-Purple-Orange-Brown

Applications: electronic and electric equipment, military industry, lighting, air conditioners, microwave ovens, rice cookers, electric ovens and other internal wiring

Resistant to excellent corrosion, oils, strong acids, alkali, moisture and fire

RoHS compliant

Almost insoluble in any organic solvent

Long service life

سیم نسوز تمام مس نقره اندود

20 AWG

معادل 0.5 میلیمتر مربع رشته های داخل سیم: 0.19 * 19 ضخامت کلی: 1.7 میلیمتر ساخت تایوان برند: ماتریکس با روکش PTFE (Polytetrafluoroethylene) تحمل حرارت روکش: -80 درجه سانتی گراد تا 250 در جه سانتی گراد ولتاژ: 600 ولت رنگ بندی: : سفید-مشکی-طوسی-قرمز-سبز-آبی-زرد-صورتی-بنفش-نارنجی-قهوه ای کاربرد: تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، صنایع نظامی، تجهیزات نور پردازی، دستگاه های خنک کننده ی هوا، انواع مایکروفرها و غیره. مقاوم در برابر خوردگی، روغن، اسیدها و قلیا های قوی، رطوبت و آتش دارای استاندارد RoHS غیر محلول در انواع محلول های ارگانیک طول عمر بسیار بالا

سیم نسوز تفلون تمام مس نقره اندود 22AWG

Silver plated copper wire 22 AWG

Pure stranded copper conductor

0.35 mm2

Number and diameter of strands: 19 * 0.15

Out diameter: 1.5 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PTFE (Polytetrafluoroethylene) insulation

℃ Rated temperature: -80 ℃ to 250

Rated voltage: 600 V

Color: white-Black-Red-Green-Blue-Gray-Yellow-Pink-Purple-Orange-Brown

Applications: electronic and electric equipment, military industry, lighting, air conditioners, microwave ovens, rice cookers, electric ovens and other internal wiring

Resistant to excellent corrosion, oils, strong acids, alkali, moisture and fire

RoHS compliant

Almost insoluble in any organic solvent

Long service life

سیم نسوز تمام مس نقره اندود

22 AWG

معادل 0.35 میلیمتر مربع رشته های داخل سیم: 0.15 * 19 ضخامت کلی: 1.5 میلیمتر ساخت تایوان برند: ماتریکس با روکش PTFE (Polytetrafluoroethylene) تحمل حرارت روکش: -80 درجه سانتی گراد تا 250 در جه سانتی گراد ولتاژ: 600 ولت رنگ بندی: : سفید-مشکی-طوسی-قرمز-سبز-آبی-زرد-صورتی-بنفش-نارنجی-قهوه ای کاربرد: تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، صنایع نظامی، تجهیزات نور پردازی، دستگاه های خنک کننده ی هوا، انواع مایکروفرها و غیره. مقاوم در برابر خوردگی، روغن، اسیدها و قلیا های قوی، رطوبت و آتش دارای استاندارد RoHS غیر محلول در انواع محلول های ارگانیک طول عمر بسیار بالا

سیم نسوز تفلون تمام مس نقره اندود 24AWG

Silver plated copper wire 24 AWG

Pure stranded copper conductor

0.25 mm2

Number and diameter of strands: 19 * 0.12

Out diameter: 1.25 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PTFE (Polytetrafluoroethylene) insulation

℃ Rated temperature: -80 ℃ to 250

Rated voltage: 600 V

Color: white-Black-Red-Green-Blue-Gray-Yellow-Pink-Purple-Orange-Brown

Applications: electronic and electric equipment, military industry, lighting, air conditioners, microwave ovens, rice cookers, electric ovens and other internal wiring

Resistant to excellent corrosion, oils, strong acids, alkali, moisture and fire

RoHS compliant

Almost insoluble in any organic solvent

Long service life

سیم نسوز تمام مس نقره اندود

24 AWG

معادل 0.25 میلیمتر مربع رشته های داخل سیم: 0.12 * 19 ضخامت کلی: 1.25 میلیمتر ساخت تایوان برند: ماتریکس با روکش PTFE (Polytetrafluoroethylene) تحمل حرارت روکش: -80 درجه سانتی گراد تا 250 در جه سانتی گراد ولتاژ: 600 ولت رنگ بندی: : سفید-مشکی-طوسی-قرمز-سبز-آبی-زرد-صورتی-بنفش-نارنجی-قهوه ای کاربرد: تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، صنایع نظامی، تجهیزات نور پردازی، دستگاه های خنک کننده ی هوا، انواع مایکروفرها و غیره. مقاوم در برابر خوردگی، روغن، اسیدها و قلیا های قوی، رطوبت و آتش دارای استاندارد RoHS غیر محلول در انواع محلول های ارگانیک طول عمر بسیار بالا

سیم نسوز تفلون تمام مس نقره اندود 26AWG

Silver plated copper wire 26 AWG

Pure stranded copper conductor

0.15 mm2

Number and diameter of strands: 7 * 0.16

Out diameter: 1.2 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PTFE (Polytetrafluoroethylene) insulation

℃ Rated temperature: -80 ℃ to 250

Rated voltage: 600 V

Color: white-Black-Red-Green-Blue-Gray-Yellow-Pink-Purple-Orange-Brown

Applications: electronic and electric equipment, military industry, lighting, air conditioners, microwave ovens, rice cookers, electric ovens and other internal wiring

Resistant to excellent corrosion, oils, strong acids, alkali, moisture and fire

RoHS compliant

Almost insoluble in any organic solvent

Long service life

سیم نسوز تمام مس نقره اندود

26 AWG

معادل 0.15 میلیمتر مربع رشته های داخل سیم:0.16 * 7 ضخامت کلی: 1.2 میلیمتر ساخت تایوان برند: ماتریکس با روکش PTFE (Polytetrafluoroethylene) تحمل حرارت روکش: -80 درجه سانتی گراد تا 250 در جه سانتی گراد ولتاژ: 600 ولت رنگ بندی: : سفید-مشکی-طوسی-قرمز-سبز-آبی-زرد-صورتی-بنفش-نارنجی-قهوه ای کاربرد: تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، صنایع نظامی، تجهیزات نور پردازی، دستگاه های خنک کننده ی هوا، انواع مایکروفرها و غیره. مقاوم در برابر خوردگی، روغن، اسیدها و قلیا های قوی، رطوبت و آتش دارای استاندارد RoHS غیر محلول در انواع محلول های ارگانیک طول عمر بسیار بالا