نمایش 1–8 از 18 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل برق 1 * 3 ( 3.00 متری )

Straight plug power cable

Straight IEC connector

3 * 1.00 mm2

Length: 3.00 Meters

Copper conductor

Brand: JIANGXI

Made in China

Certifications: NEMKO-SEMKO-DEMKO-SFS-VDE

color: Black

کابل برق با دو سر صاف 1.00 * 3 میلیمترمربع طول: 3.00 متر تمام مس برند: JIANGXI ساخت چین استاندارد ها : NEMKO-SEMKO-DEMKO-SFS-VDE رنگ کابل: مشکی

کابل برق 1 * 3 ( 2.00 متری )

Straight plug power cable

Straight IEC connector

3 * 1.00 mm2

Length: 2.00 Meters

Copper conductor

Brand: JIANGXI

Made in China

Certifications: NEMKO-SEMKO-DEMKO-SFS-VDE

color: Black

کابل برق با دو سر صاف 1.00 * 3 میلیمترمربع طول: 2.00 متر تمام مس برند: JIANGXI ساخت چین استاندارد ها : NEMKO-SEMKO-DEMKO-SFS-VDE رنگ کابل: مشکی

کابل برق 1 * 3 ( 1.80 متری )

Straight plug power cable

Straight IEC connector

3 * 1.00 mm2

Length: 1.80 Meters

Copper conductor

Brand: JIANGXI

Made in China

Certifications: NEMKO-SEMKO-DEMKO-SFS-VDE

color: Black

کابل برق با دو سر صاف 1.00 * 3 میلیمترمربع طول: 1.80 متر تمام مس برند: JIANGXI ساخت چین استاندارد ها : NEMKO-SEMKO-DEMKO-SFS-VDE رنگ کابل: مشکی

کابل برق 1 * 3 ( 1.50 متری )

power cable

Right angel IEC connector

3 * 1.00 mm2

Length: 1.50 Meters

Copper conductor

Brand: HIRAKAWA

Made in Japan

Certifications: NEMKO-SEMKO-DEMKO-SFS-SEV

color: Black

کابل برق با سر مادگی 90 درجه 1.00 * 3 میلیمترمربع طول: 1.5 متر تمام مس برند: HIRAKAWA ساخت ژاپن استاندارد ها: NEMKO-SEMKO-DEMKO-SFS-SEV رنگ کابل: مشکی

کابل برق 0.75 * 3 ( 3.00 متری )

Straight plug power cable

Straight IEC connector

3 * 0.75 mm2

Length: 3 Meters

Copper conductor

Brand: I-SHENG

Made in Korea

Certifications: VDE-NEMKO-SEMKO-KEMA-NBN

color: Black

کابل برق با دو سر صاف 0.75 * 3 میلیمترمربع طول: 3 متر تمام مس برند: I-SHENG ساخت کره استاندارد ها: VDE-NEMKO-SEMKO-KEMA-NBN رنگ کابل: مشکی

کابل برق رادیویی دو چاک 3.00 متری

Radio power cable

2 * 0.75 mm2

Length: 3 Meters

Copper conductor

Brand: I-SHENG

Made in Korea

Certifications: SEMKO-NEMKO-DEMKO-SFS-IMQ-SEV-NBN-VDE-KEMA-OVE

color: black

کابل برق رادیویی دو چاک 0.75 * 2 میلیمترمربع طول: 3 متر تمام مس برند: I-SHENG استاندارد ها: SEMKO-NEMKO-DEMKO-SFS-IMQ-SEV-NBN-VDE-KEMA-OVE رنگ کابل: مشکی

کابل برق رادیویی دو چاک 2.50 متری

Radio power cable

2 * 0.75 mm2

Length: 2.50 Meters

Copper conductor

Brand: I-SHENG

Made in Korea

Certifications: SEMKO-NEMKO-DEMKO-SFS-IMQ-SEV-NBN-VDE-KEMA-OVE

color: black

کابل برق رادیویی دو چاک 0.75 * 2 میلیمترمربع طول: 2.50 متر تمام مس برند: I-SHENG استاندارد ها: SEMKO-NEMKO-DEMKO-SFS-IMQ-SEV-NBN-VDE-KEMA-OVE رنگ کابل: مشکی

کابل برق 1.5 * 3 ( 1.80 متری )

Right angel plug power cable

Right angel IEC connector

3 * 1.50 mm2

Length: 1.80 Meters

Copper conductor

Brand: OUSHENG

Made in China

Certifications: NEMKO-SEMKO-DEMKO-SFS-VDE-NBN-KEMA

color: Black

کابل برق با دو سر 90 درجه 1.50 * 3 میلیمترمربع طول: 1.80 متر تمام مس برند: OUSHENG ساخت چین استاندارد ها :NEMKO-SEMKO-DEMKO-SFS-VDE-NBN-KEMA رنگ کابل: مشکی