در حال نمایش 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل برق 0.75 * 3 ( 3.00 متری )

Straight plug power cable

Straight IEC connector

3 * 0.75 mm2

Length: 3 Meters

Copper conductor

Brand: I-SHENG

Made in Korea

Certifications: VDE-NEMKO-SEMKO-KEMA-NBN

color: Black

کابل برق با دو سر صاف 0.75 * 3 میلیمترمربع طول: 3 متر تمام مس برند: I-SHENG ساخت کره استاندارد ها: VDE-NEMKO-SEMKO-KEMA-NBN رنگ کابل: مشکی

کابل برق 0.75 * 3 ( 2.50 متری )

Straight plug power cable

Straight IEC connector

3 * 0.75 mm2

Length: 2.50 Meters

Copper conductor

Brand: I-SHENG

Made in Korea

Certifications: VDE-NEMKO-SEMKO-KEMA-NBN

color: Black

کابل برق با دو سر صاف 0.75 * 3 میلیمترمربع طول: 2.50 متر تمام مس برند: I-SHENG ساخت کره استاندارد ها: VDE-NEMKO-SEMKO-KEMA-NBN رنگ کابل: مشکی

کابل برق 0.75 * 3 ( 1.00 متری )

Right angel plug power cable

3 * 0.75 mm2

Length: 1 Meter

Copper conductor

Brand: KAI HUA

Made in china

Certifications: VDE-NEMKO-DEMKO-SEMKO-OVE-IMQ-KEMA-NBN

color: Black

کابل برق با دو شاخه 90 درجه

0.75 * 3 میلیمترمربع طول: 1 متر تمام مس برند: KAI HUA ساخت چین استاندارد ها: VDE-NEMKO-DEMKO-SEMKO-OVE-IMQ-KEMA-NBN رنگ کابل: مشکی

کابل برق 0.75 * 3 ( 2.00 متری )

Straight plug power cable

Straight IEC connector

3 * 0.75 mm2

Length: 2.00 Meters

Copper conductor

Brand: I-SHENG

Made in Korea

Certifications: VDE-NEMKO-SEMKO-KEMA-NBN

 color: Black - Grey

کابل برق با دو سر صاف 0.75 * 3 میلیمترمربع طول: 2 متر تمام مس برند: I-SHENG ساخت کره استاندارد ها: VDE-NEMKO-SEMKO-KEMA-NBN رنگ کابل: مشکی - طوسی

کابل برق 0.75 * 3 ( 1.50 متری )

Right angel plug power cable

3 * 0.75 mm2

Length: 1.50 Meters

Copper conductor

Brand: KAI HUA

Made in china

Certifications: VDE-NEMKO-DEMKO-SEMKO-OVE-IMQ-KEMA-NBN

color: Black

کابل برق با دو شاخه 90 درجه 0.75 * 3 میلیمترمربع طول: 1.5 متر تمام مس برند: KAI HUA ساخت چین استاندارد ها: VDE-NEMKO-DEMKO-SEMKO-OVE-IMQ-KEMA-NBN رنگ کابل: مشکی

کابل برق 0.75 * 3 ( 1.80 متری )

Right angel plug power cable

3 * 0.75 mm2

Length: 1.80 Meters

Copper conductor

Brand: New Square

Made in South Korea

Certifications: VDE-NEMKO-DEMKO-SEMKO-SFS-KEMA-NBN

color: Black

کابل برق با دو شاخه 90 درجه 0.75 * 3 میلیمترمربع طول: 1.8 متر تمام مس برند: New Square ساخت کره استاندارد ها: VDE-NEMKO-DEMKO-SEMKO-SFS-KEMA-NBN رنگ کابل: مشکی