نمایش 1–8 از 63 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل افشان 2 در 2 در 18AWG با شیلد بافته و فویل

کابل افشان 2 در 2 در 18AWG

Tinned stranded copper conductor twisted pair  computer cable (2 * 2 * 18AWG)

4 * 1.00 mm2

Wire cover: SR-PVC insulation

Cores cabled under AL-MYLAR shield

Tinned copper drain wire

Drain wire laid between AL-MYLAR and braid

Tinned copper wire braid shield up to 95% coverage

Number and diameter of strands: 41 * 0.16

Out diameter of each core: 1.80mm

Color of each core: black, red, white and yellow

Out diameter of cable: 8.30 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC jacket

℃ Rated temperature: 80

Rated voltage: 300 V

Application: Data transmission, LED light power cord, electronic product internal cable, computer power cable, command cable and control cable

Color of the cable : Grey

  کابل افشان 2 در 2 در 18AWG با شیلد بافته و فویل 1.00 * 4 میلیمتر مربع سیم ها افشان و تمام مس قلع اندود رشته ها داخل سیم: 0.16 * 41 (OD) ضخامت بیرونی سیم: 1.80 میلیمتر رنگ سیم ها: مشکی، قرمز، سفید و زرد (OD) ضخامت بیرونی کابل : 8.30 میلیمتر ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش سیم: SR-PVC روکش کابل: PVC شیلد تماما مس قلع اندود با پوشش 95% تحمل درجه حرارت: 80 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: انتقال دیتا، کابل برق ال ای دی، کابل داخلی محصولات الکترونیکی،کابل برق کامپیوتر، کابل فرمان و کابل کنترل رنگ کابل : طوسی

کابل افشان 3 در 2 در 20AWG با شیلد بافته و فویل

کابل افشان 3 در 2 در 20AWG

Tinned stranded copper conductor twisted pair computer cable (3 * 2 * 20AWG)

6 * 0.5 mm2

Wire cover: SR-PVC insulation

Cores cabled under AL-MYLAR shield

Tinned copper drain wire

Drain wire laid between AL-MYLAR and braid

Tinned copper wire braid shield up to 95% coverage

Number and diameter of strands: 26 * 0.16

Out diameter of each core: 1.50mm

Color of each core: black, red, white, yellow, green and blue

Out diameter of cable: 8.30 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC jacket

 Rated temperature: 80 ℃

Rated voltage: 300 V

Application: Data transmission, LED light power cord, electronic product internal cable, computer power cable, command cable and control cable

Color of the cable : Grey

  کابل افشان 3 در 2 در 20AWG با شیلد بافته و فویل 0.5 *6 میلیمتر مربع سیم ها افشان و تمام مس قلع اندود رشته ها داخل سیم: 0.16 * 26 (OD) ضخامت بیرونی سیم: 1.50 میلیمتر رنگ سیم ها: مشکی، قرمز،سفید،  زرد، سبز و آبی (OD) ضخامت بیرونی کابل : 8.30 میلیمتر ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش سیم: SR-PVC روکش کابل: PVC شیلد تماما مس قلع اندود با پوشش 95% تحمل درجه حرارت: 80 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: انتقال دیتا، کابل برق ال ای دی، کابل داخلی محصولات الکترونیکی،کابل برق کامپیوتر، کابل فرمان و کابل کنترل رنگ کابل : طوسی

کابل افشان 2 در 2 در 20AWG با شیلد بافته و فویل

کابل افشان 2 در 2 در 20AWG

Tinned stranded copper conductor twisted pair computer cable (2 * 2 * 24AWG)

4 * 0.5 mm2

Wire cover: SR-PVC insulation

Cores cabled under AL-MYLAR shield

Tinned copper drain wire

Drain wire laid between AL-MYLAR and braid

Tinned copper wire braid shield up to 95% coverage

Number and diameter of strands: 26 * 0.16

Out diameter of each core: 1.50mm

Color of each core: black, red, white and yellow

Out diameter of cable: 7.50 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC jacket

 Rated temperature: 80 ℃

Rated voltage: 300 V

Application: Data transmission, LED light power cord, electronic product internal cable, computer power cable, command cable and control cable

Color of the cable : Grey

  کابل افشان 2 در 2 در 20AWG با شیلد بافته و فویل 0.5 * 4 میلیمتر مربع سیم ها افشان و تمام مس قلع اندود رشته ها داخل سیم: 0.16 * 26 (OD) ضخامت بیرونی سیم: 1.50 میلیمتر رنگ سیم ها: مشکی، قرمز،سفید و زرد (OD) ضخامت بیرونی کابل : 7.50 میلیمتر ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش سیم: SR-PVC روکش کابل: PVC شیلد تماما مس قلع اندود با پوشش 95% تحمل درجه حرارت: 80 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: انتقال دیتا، کابل برق ال ای دی، کابل داخلی محصولات الکترونیکی،کابل برق کامپیوتر، کابل فرمان و کابل کنترل رنگ کابل : طوسی

کابل افشان 3 در 2 در 24AWG با شیلد بافته و فویل

کابل افشان 3 در 2 در 24AWG

Tinned stranded copper conductor twisted pair computer cable (3 * 2 * 24AWG)

6 * 0.25 mm2

Wire cover: SR-PVC insulation

Cores cabled under AL-MYLAR shield

Tinned copper drain wire

Drain wire laid between AL-MYLAR and braid

Tinned copper wire braid shield up to 95% coverage

Number and diameter of strands: 11 * 0.16

Out diameter of each core: 1.10mm

Color of each core: black, red, white, yellow, blue and green

Out diameter of cable: 7.50 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC jacket

℃ Rated temperature: 80

Rated voltage: 300 V

Application: Data transmission, LED light power cord, electronic product internal cable, computer power cable

Color of the cable : Grey

کابل افشان 3 در 2 در 24AWG با شیلد بافته و فویل 0.25 * 6 میلیمتر مربع سیم ها افشان و تمام مس قلع اندود رشته ها داخل سیم: 0.16 * 11 (OD) ضخامت بیرونی سیم: 1.10 میلیمتر رنگ سیم ها: مشکی، قرمز، سفید، زرد، آبی و سبز (OD) ضخامت بیرونی کابل : 7.50 میلیمتر ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش سیم: SR-PVC روکش کابل: PVC شیلد تماما مس قلع اندود با پوشش 95% تحمل درجه حرارت: 80 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: انتقال دیتا، کابل برق ال ای دی، کابل داخلی محصولات الکترونیکی،کابل برق کامپیوتر رنگ کابل : طوسی

کابل افشان 2 در 2 در 24AWG با شیلد بافته و فویل

کابل افشان 2 در 2 در 24AWG

Tinned stranded copper conductor twisted pair computer cable(2 * 2 * 24AWG)

4 * 0.25 mm2

Wire cover: SR-PVC insulation

Cores cabled under AL-MYLAR shield

Tinned copper drain wire

Drain wire laid between AL-MYLAR and braid

Tinned copper wire braid shield up to 95% coverage

Number and diameter of strands: 11 * 0.16

Out diameter of each core: 1.10mm

Color of each core: black, red, white and yellow

Out diameter of cable: 6.00 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC jacket

℃ Rated temperature: 80

Rated voltage: 300 V

Application: Data transmission , LED light power cord, electronic product internal cable, computer power cable

Color of the cable: Grey – Black

کابل افشان 2 در 2 در 24AWG با شیلد بافته و فویل 0.25 * 4 میلیمتر مربع سیم ها افشان و تمام مس قلع اندود رشته ها داخل سیم: 0.16 * 11 (OD) ضخامت بیرونی سیم: 1.10 میلیمتر رنگ سیم ها: مشکی، قرمز، سفید و زرد (OD) ضخامت بیرونی کابل : 6.00 میلیمتر ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش سیم: SR-PVC روکش کابل: PVC شیلد تماما مس قلع اندود با پوشش 95% تحمل درجه حرارت: 80 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: انتقال دیتا، کابل برق ال ای دی، کابل داخلی محصولات الکترونیکی،کابل برق کامپیوتر رنگ کابل : طوسی – مشکی

کابل افشان 1 در 2 در 24AWG با شیلد بافته و فویل

کابل افشان 1 در 2 در 24AWG

Tinned stranded copper conductor twisted pair computer cable( 1 * 2 * 24AWG )

2 * 0.25 mm2

Wire cover: SR-PVC insulation

Cores cabled under AL-MYLAR shield

Tinned copper drain wire

Drain wire laid between AL-MYLAR and braid

Tinned copper wire braid shield up to 95% coverage

Number and diameter of strands: 11 * 0.16

Out diameter of each core: 1.10mm

Color of each core: black and red

Out diameter of cable: 4.50 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC jacket

℃ Rated temperature: 80

Rated voltage: 300 V

Application: Data transmission , LED light power cord, electronic product internal cable, computer power cable

Color of the cable : Grey

کابل افشان 1 در 2 در 24AWG با شیلد بافته و فویل 0.25 * 2 میلیمتر مربع سیم ها افشان و تمام مس قلع اندود رشته ها داخل سیم: 0.16 * 11 (OD) ضخامت بیرونی سیم: 1.10 میلیمتر رنگ سیم ها: مشکی و قرمز (OD) ضخامت بیرونی کابل : 4.50 میلیمتر ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش سیم: SR-PVC روکش کابل: PVC شیلد تماما مس قلع اندود با پوشش 95% تحمل درجه حرارت: 80 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: انتقال دیتا، کابل برق ال ای دی، کابل داخلی محصولات الکترونیکی،کابل برق کامپیوتر رنگ کابل : طوسی

کابل افشان 6 در 2 در 28AWG با شیلد بافته و فویل

کابل افشان 6 در 2 در 28AWG

 Tinned stranded copper conductor twisted pair computer cable(6 * 2 * 28AWG)

12 * 0.09 mm2

Wire cover: SR-PVC insulation

Cores cabled under Al-MYLAR shield

Tinned copper drain wire

Drain wire laid between Al-MYLAR and braid

Tinned copper wire braid shield up to 95% coverage

Number and diameter of strands: 7 * 0.12

Out diameter of each core: 0.9 mm

Color of each core: white, black, red, yellow, blue, green, grey, brown, orange, purple, pink and pale green

Out diameter of cable:7.50 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC jacket

 Rated temperature: 80 ℃

Rated voltage: 300 V

Application: Data transmission

Color of the cable : Grey

کابل افشان 6 در 2 در 28AWG با شیلد بافته و فویل 0.09 * 12 میلیمتر مربع سیم ها افشان و تمام مس قلع اندود رشته ها داخل سیم: 0.12 * 7 (OD) ضخامت بیرونی سیم: 0.9 میلیمتر رنگ سیم ها: سفید، مشکی،قرمز، زرد، آبی، سبز، طوسی،قهوه ای، نارنجی،بنفش، صورتی و سبز روشن (OD) ضخامت بیرونی کابل : 7.50 میلیمتر ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش سیم: SR-PVC روکش کابل: PVC شیلد تماما مس قلع اندود با پوشش 95% تحمل درجه حرارت: 80 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: انتقال دیتا رنگ کابل : طوسی

کابل افشان 4 در 2 در 24AWG با شید بافته و فویل

کابل افشان 4 در 2 در 24AWG

Tinned stranded copper conductor twisted pair computer cable (4 * 2 * 24AWG )

8 * 0.25 mm2

Wire cover: SR-PVC insulation

Cores cabled under AL-MYLAR shield

Tinned copper drain wire

Drain wire laid between AL-MYLAR and braid

Tinned copper wire braid shield up to 95% coverage

Number and diameter of strands: 11 * 0.16

Out diameter of each core: 1.10mm

Color of each core: black, red, white, yellow, blue, green, orange and brown

Out diameter of cable: 7.80 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC jacket

℃ Rated temperature: 80

Rated voltage: 300 V

Application: Data transmission, LED light power cord, electronic product internal cable, computer power cable

Color of the cable : Grey

کابل افشان 4 در 2 در 24AWG با شیلد بافته و فویل 0.25 * 8 میلیمتر مربع سیم ها افشان و تمام مس قلع اندود رشته ها داخل سیم: 0.16 * 11 (OD) ضخامت بیرونی سیم: 1.10 میلیمتر رنگ سیم ها: مشکی، قرمز، سفید، زرد، آبی، سبز، نارنجی و قهوه ای (OD) ضخامت بیرونی کابل : 7.80 میلیمتر ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش سیم: SR-PVC روکش کابل: PVC شیلد تماما مس قلع اندود با پوشش 95% تحمل درجه حرارت: 80 در جه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: انتقال دیتا، کابل برق ال ای دی، کابل داخلی محصولات الکترونیکی،کابل برق کامپیوتر رنگ کابل : طوسی

کابل افشان چیست؟

کابل افشان کابلی است که از چندین رشته رسانا به شکل سیم تشکیل شده است. این رشته سیم ها به صورت دسته ای در کنار یکدیگر قرار می گیرند و یک روکش نهایی نیز روی تمام رشته سیم ها قرار می گیرد تا کابلی یکپارچه داشته باشیم. جنس هادی این سیم ها مس قلع اندود می باشد. این نوع کابل به دو دسته ی کابل با شیلد بافته و فویل و کابل با فویل و ارت تقسیم می شود.

نوع با فویل و ارت کابل افشان دارای یک رشته هادی اتصال به بدنه است که عموما با نام ارت شناخته می شود. رشته ی ارت نقش بسیار مهمی از لحاظ ایمنی ایفا می کند.

تعداد رشته های کابل افشان می تواند بسته به نوع کاربرد آن از 2 رشته تا 50 رشته متغییر باشد و همچنین سایز هر رشته می تواند از 28AWG تا 16AWG متفاوت باشد. این نوع کابل افشان با روکش PVC می تواند تا 80 درجه سانتی گراد حرارت را تحمل کند و عموما 300 ولت است. اما می توان در تولید کابل های افشان از عایق های نسوز( تفلون یا سیلیکون) نیز استفاده کرد تا بتوان در محیط هایی با حرارت بالا هم از آن ها بهره برد.

با توجه به موارد بالا و این موضوع که می توان تمام ویژگی های کابل افشان اعم از تعداد رشته رسانا، سایز هر رشته، متریال روکش, قلع اندود بودن یا نبودن هادی، شیلد داشتن یا نداشتن و غیره را به راحتی تغییر داد، کابل افشان یک کابل با موارد استفاده زیاد به حساب می آید و می تواند در بسیاری از صنایع نقش مفیدی ایفا کند.

کابل افشان دارای کاربردهای مختلفی در صنایع الکتریکی و الکترونیکی هستند.

ویژگی های و مشخصات کابل های افشان بسته به برند، شرکت تولید کننده و کاربردهای آن متفاوت است پس برای اطمینان بیشتر بهتر است در هنگام خرید دیتاشیت و اطلاعات مخصوص تولیدکننده ی مورد نظر را مطالعه کنیم.

این نوع کابل ها معمولا برای انتقال دیتا و سیگنال در طیف وسیعی از تجهیزات و دستگاه های الکترونیکی استفاده می شوند.

یکی از کابل های افشان و رشته ای بسیار کاربردی کابل میکروفن است که از 2 رشته تمام مس تشکیل می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه ی کابل میکروفن مراجعه کنید.

جنس هادی کابل افشان برند ماتریکس

ساختار کابل افشان با شیلد

ساختار کابل افشان بت فویل و ارت

هادی تمامی سیم ها و کابل های برند ماتریکس تمام مس قلع اندود هستند. فلز مس از لحاظ رسانا بودن عملکرد فوق العاده ای دارد و تمامی هادی های سیم و کابل های ماتریکس افشان هستند که نسبت به مدل مفتولی بسیار انعطاف پذیرترند و آن های را می توان به راحتی شکل داد یا خم کرد.

ویژگی های فلز مس به عنوان هادی در کابل های افشان

 •  رسانایی فوق العاده: همان طور که گفته شد فلز مس بسیار رسانای خوبیست و در مواردی که مقاومت الکتریکی کم و انتقال دقیق اطلاعات و سیگنال اهمیت زیادی دارند باید حتما از مس به عنوان هادی استفاده شود.
 • چگالی بیشتر: چگالی یا وزن فلز مس در یک متراژ مشخص بیشتر از اغلب رسانا های دیگر است و ممکن است در مواردی که سبک وزنی در پروژه مهم است، استفاده از هادی های دیگر پیشنهاد داده شود.
 •  قیمت به نسبت بالاتر: قیمت فلز مس نسبت به هادی های دیگر بیشتر است که می توان به دلایل بسیاری از جمله کمبود منابع و کیفیت بالای آن اشاره کرد. اما هزینه کردن برای داشتن کیفیت بیشتر همیشه به صرفه است زیرا با خرید سیم و کابل تمام مس، می توان از هزینه ی تعمیر و نگهداری آن کم کرد و طول عمر مفید پروژه را بیشتر کرد که قطعا به صرفه است.
 • مقاومت در برابر خوردگی: هادی مس نسبت به بقیه رسانا ها در برابر اکسیداسیون مقاوم تر است و برای استفاده در محیط های باز و شرایط آب و هوایی سخت مناسب تر است.
 •  انعطاف پذیری زیاد: فلز مس در مقایسه با بقیه رسانا ها بسیار انعطاف پذیر تر است مخصوصا اگر افشان باشد. کابل ها و سیم های افشان تمام مس را می توان به راحتی خم کرد یا در شکل ظاهریشان تغییر ایجاد کرد.

چرا رسانای داخل کابل افشان باید قلع اندود باشد؟

استفاده از مس قلع اندود برای هادی کابل های افشان مزیت های بسیاری دارد که باعث شده است استفاده از آن بسیار رواج پیدا کند.

 1. جلوگیری از زنگ زدگی: قلع مانند یک لایه نازک سراسر هر رشته مس را پوشانده و مانند یک لایه محافظ عمل می کند و از تماس مستقیم مس با محیط اطراف جلوگیری می کند. این روش به شکل قابل توجهی مقاومت کابل در برابر سولفاته شدن را به خصوص در محیط های شرجی و مرطوب افزایش می دهد.
 2. قابلیت لحیم کاری: مس قلع اندود شده بسیار راحت تر از مس خالص لحیم می شود. لحیم به راحتی به قلع می چسبد و اتصالات محکم و قابل اعتمادی را ایجاد می کند. استفاده از مس قلع اندود در پروژه هایی که لحیم کاری جزیی از مراحل نصب است بسیار مهم است.
 3. داشتن سطح صاف و یک دست: قلع کردن فلز مس باعث می شود سطح این رسانا صاف و یک پارچه و بدون ناهمواری باشد. این موضوع باعث افزایش مقاومت در برابر اکسیداسیون می شود و طول عمر رسانا و در نتیجه کابل را افزایش می دهد.
 4. ملاحظات زیبایی: در بیشتر مواقع مس قلع اندود ظاهر زیباتر و درخشان تری دارد که آن را از لحاظ بصری در بعضی از مصارف جذاب تر می کند.

کاربردهای کابل دیتا یا افشان

کابل های دیتا به دلیل داشتن چندین رشته رسانا و تنوع در سایز، دارای کاربردهای مختلف می باشند.

 • سیم کشی داخلی: کابل های افشان معمولا در تجهیزات الکترونیکی از قبیل کامپیوترها، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.
 • انتقال دیتا و سیگنال: کابل های افشان برای انتقال دیتا از قبیل صدا، تصویر و سیگنال های اطلاعاتی در ابزارهای سمعی و بصری، سیستم های ارتباطی و تجهیزات اتوماسیون استفاده می شود.
 • توزیع نیرو: در بعضی از موارد از کابل های افشان برای توزیع نیرو و توان بین دستگاه ها و سیستم های کنترلی استفاده می شود.
 • تجهیزات کنترل: کابل های افشان برای متصل کردن سنسورها، سوییچ ها، پنل های کنترل و سیستم های دریافت اطلاعات نیز مناسب هستند.
 • تجهیزات صنعتی: بسیاری از کابل های افشان در تجهزات صنعتی برای متصل کردن سنسورها، موتورها و اجزا در پروسه های ساخت، تولید و اتوماسیون استفاده می شوند.
 • تجهیزات پزشکی: کابل های افشان در اکثر تجهیزات پزشکی که نیاز به انتقال سیگنال دقیق دارند استفاده می شوند و نقش بسیاری مهم و حساسی در صنایع پزشکی دارند.
 • تجهیزات صوتی: کابل های افشان در تجهیزات صوتی از قبیل بلندگوها، آمپلی فایرها و میکروفون ها هم استفاده می شوند.
 • سیستم های امنیتی: از دیگر موارد استفاده از کابل های افشان می توان به متصل کردن سنسورها و پنل های کنترل در سیستم های امنیتی و نظارت نام برد.

برای مطالعه ی بیشتر در این زمینه می توانید اینجا کلیک کنید.

در هنگام خرید کابل افشان باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

در هنگام خرید کابل افشان باید به نکات زیادی توجه کنیم تا بتوانیم کابلی را خریداری کنیم تا تمامی نیازهای ما را برآورده کند.

 1. استاندارد عددی AWG : ابتدا باید به عدد AWG هر رشته هادی کابل که نشان دهنده ی سایز هر رشته کابل است، توجه کنیم. هر چه عدد AWG بیشتر باشد سایز رسانای کابل کوچک تر است. سایز سیم، مقدار ظرفیت کابل را برای انتقال جریان یا سیگنال مشخص می کند. پس با توجه به موارد استفاده ی مورد نظر باید سایز هر رشته رسانای کابل را انتخاب کنیم.
 2. تعداد رشته های رسانا: باید تعداد رساناها یا سیم های داخل کابل را طوری انتخاب کنیم که مطمئن باشیم برای انتقال تمامی سیگنال یا توان مورد نظر کافی باشد.
 3.  ولتاژ: ولتاژ کابل مورد نظر را حتما چک کنید. ولتاژ کابل باید از حداکثر ولتاژی که تجهیزات به آن تحمیل می کنند، بیشتر باشد تا حاشیه ی امنیت را رعایت کرده باشید.
 4. جنس عایق: جنس روکش یا عایق کابل بسیار مهم است. عایق های مختلف می توانند درجه حرارت های مختلفی را تحمل کنند و سطح مقاومت متفاوتی نسبت به مواد شیمیایی و رطوبت داشته باشند. پس باید دقت کنیم روکش مورد نظر مناسب کاربرد مورد نظر ما و محیطی که می خواهیم آن را استفاده کنیم باشد.
 5. انعطاف: بسته با استفاده ی شما از کابل باید با انعطاف پذیری و سختی کابل توجه کنید. اگر کابل را در جایی استفاده می کنید که باید به راحتی حرکت کند و خم شود، باید کابل انعطاف پذیرتری را انتخاب کنید.
 6. شیلد داشتن یا نداشتن: اگر در کاربری مورد نظر شما باید از نویز های الکترومغناطیسی یا رادیویی جلوگیری کرد، بهتر است از کابل های دارای شیلد استفاده کنید. لایه های شیلد از انتقال انواع نویز های جلوگیری می کنند.
 7. داشتن استاندارد های بین المللی: اطمینان حاصل کنید که کابل دارای استانداردهای معتبر مانند UL یا CSA باشد.
 8. سازگاری با کانکتورهای مورد نظر: از لحاظ فنی باید اطمینان حاصل کنید که کابل با کانکتورها یا تجهیزات مورد نظر سازگار باشد و از نظر پین ها با تجهیزات مورد نظر هماهنگ باشد.
 9. طول کابل: طول کابل مورد نظر در حالت کلاف یا قرقره را باید از قبل مشخص کرده باشید.
 10. بودجه: در هنگام خرید کابل باید توجه داشته باشید که بهترین کابلی که نیاز های شما را برآورده می کند را با مناسب ترین قیمت خریداری کنید.
 11. اعتبار تولید کننده یا تامین کننده: مجموعه ای را برای خرید کابل افشان انتخاب کنید که سابقه ی خوبی در ارائه محصولات با کیفیت داشته است تا با اطمینان و ریسک کمتری خرید کنید.
 12. مطالعه ی دقیق دیتاشیت: در نهایت باید به صورت دقیقی دیتاشیت مخصوص آن کابل را مطالعه کنید تا مطمئن شوید برای استفاده ی شما مناسب و امن باشد. به طور کلی مشورت گرفتن از یک مهندس برق در مواردی که پروژه حساس و مهم است توصیه می شود.
برای استعلام موجودی و قیمت، فرم زیر را پر کرده و منتظر تماس ما باشید.
لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
نام