نمایش 1–8 از 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل افشان با شیلد تابیده 24AWG (4 رشته)

Tinned stranded copper conductor multi-core shielded cable 24 AWG (4 cores)

4 * 0.25 mm2

Wire cover: SR-PVC insulation

Tinned copper wire spiral shield

Number and diameter of strands: 11 * 0.16

Out diameter of each core: 1.10 mm

Color of each core: black, red, white and yellow

Out diameter of cable: 3.70 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC jacket

℃Rated temperature: 8

Rated voltage: 300 V

Application: For use in recording studios, sound systems and electronic circuits

Color of the cable : Grey

کابل (رشته ای) با شیلد تابیده  (4 رشته)

24 AWG

0.25 * 4 میلیمتر مربع سیم ها افشان و تمام مس قلع اندود رشته ها داخل سیم: 0.16 * 11 (OD) ضخامت بیرونی سیم: 1.10 میلیمتر رنگ سیم ها: مشکی، قرمز،سفید و زرد (OD) ضخامت بیرونی کابل : 3.70 میلیمتر شیلد تابیده تمام مس قلع اندود ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش سیم: SR-PVC روکش کابل: PVC تحمل درجه حرارت: 80 درجه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: استودیو های ضبط موسیقی، سیستم های صوتی و مدارهای الکترونیکی رنگ کابل : طوسی

کابل افشان با شیلد تابیده 24AWG (3 رشته)

Tinned stranded copper conductor multi-core shielded cable 24 AWG (3 cores)

3 * 0.25 mm2

Wire cover: SR-PVC insulation

Tinned copper wire spiral shield

Number and diameter of strands: 11 * 0.16

Out diameter of each core: 1.10 mm

Color of each core: Yellow, red and white

Out diameter of cable: 3.43 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC jacket

℃Rated temperature: 8

Rated voltage: 300 V

Application: For use in recording studios, sound systems and electronic circuits

Color of the cable : Grey

کابل (رشته ای) با شیلد تابیده  (3 رشته)

24 AWG

0.25 * 3 میلیمتر مربع سیم ها افشان و تمام مس قلع اندود رشته ها داخل سیم: 0.16 * 11 (OD) ضخامت بیرونی سیم: 1.10 میلیمتر رنگ سیم ها: زرد، قرمز و سفید (OD) ضخامت بیرونی کابل : 3.43 میلیمتر شیلد تابیده تمام مس قلع اندود ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش سیم: SR-PVC روکش کابل: PVC تحمل درجه حرارت: 80 درجه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: استودیو های ضبط موسیقی، سیستم های صوتی و مدارهای الکترونیکی رنگ  کابل : طوسی

کابل افشان با شیلد تابیده 24AWG (2 رشته)

کابل 2 رشته با شیلد تابیده 24AWG

 Tinned stranded copper conductor multi-core shielded cable 24 AWG (2 cores) or twisted pair cable

2 * 0.25 mm2

Wire cover: SR-PVC insulation

Tinned copper wire spiral shield

Number and diameter of strands: 11 * 0.16

Out diameter of each core: 1.10 mm

Color of each core: black and red

Out diameter of cable: 3.26 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC jacket

℃Rated temperature: 8

Rated voltage: 300 V

Application: For use in recording studios, sound systems and electronic circuits

Color of the cable : Grey

کابل (رشته ای) با شیلد تابیده  (2 رشته)  یا کابل 1 در 2 در 0.25 به هم تابیده با شیلد تابیده

24 AWG

0.25 * 2 میلیمتر مربع سیم ها افشان و تمام مس قلع اندود رشته ها داخل سیم: 0.16 * 11 (OD) ضخامت بیرونی سیم: 1.10 میلیمتر رنگ سیم ها: مشکی و قرمز (OD) ضخامت بیرونی کابل : 3.26 میلیمتر شیلد تابیده تمام مس قلع اندود ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش سیم: SR-PVC روکش کابل: PVC تحمل درجه حرارت: 80 درجه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: استودیو های ضبط موسیقی، سیستم های صوتی و مدارهای الکترونیکی رنگ کابل : طوسی

کابل افشان با شیلد تابیده 26AWG (4 رشته)

Tinned stranded copper conductor multi-core shielded cable 26 AWG (4 cores)

4 * 0.15 mm2

Wire cover: SR-PVC insulation

Tinned copper wire spiral shield

Number and diameter of strands: 7 * 0.16

Out diameter of each core: 1.00 mm

Color of each core: black, red, white and yellow

Out diameter of cable: 3.50 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC jacket

℃Rated temperature: 8

Rated voltage: 300 V

Application: For use in recording studios, sound systems and electronic circuits

Color of the cable: Grey

کابل (رشته ای) با شیلد تابیده  (4 رشته)

26 AWG

0.15 * 4 میلیمتر مربع سیم ها افشان و تمام مس قلع اندود رشته ها داخل سیم: 0.16 * 7 (OD) ضخامت بیرونی سیم: 1.00 میلیمتر رنگ سیم ها: مشکی، قرمز،سفید و زرد (OD) ضخامت بیرونی کابل : 3.50 میلیمتر شیلد تابیده تمام مس قلع اندود ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش سیم: SR-PVC روکش کابل: PVC تحمل درجه حرارت: 80 درجه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: استودیو های ضبط موسیقی، سیستم های صوتی و مدارهای الکترونیکی رنگ کابل : طوسی

کابل افشان با شیلد تابیده 26AWG (3 رشته)

Tinned stranded copper conductor multi-core shielded cable 26 AWG (3 cores)

3 * 0.15 mm2

Wire cover: SR-PVC insulation

Tinned copper wire spiral shield

Number and diameter of strands: 7 * 0.16

Out diameter of each core: 1.00 mm

Color of each core: black, red and white

Out diameter of cable: 3.20 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC jacket

℃Rated temperature: 8

Rated voltage: 300 V

Application: For use in recording studios, sound systems and electronic circuits

Color of the cable : Grey

کابل (رشته ای) با شیلد تابیده (3 رشته)

26 AWG

0.15 * 3 میلیمتر مربع سیم ها افشان و تمام مس قلع اندود رشته ها داخل سیم: 0.16 * 7 (OD) ضخامت بیرونی سیم: 1.00 میلیمتر رنگ سیم ها: مشکی، قرمز و سفید (OD) ضخامت بیرونی کابل : 3.20 میلیمتر شیلد تابیده تمام مس قلع اندود ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش سیم: SR-PVC روکش کابل: PVC تحمل درجه حرارت: 80 درجه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: استودیو های ضبط موسیقی، سیستم های صوتی و مدارهای الکترونیکی رنگ کابل : طوسی

کابل افشان با شیلد تابیده 26AWG (2 رشته)

Tinned stranded copper conductor multi-core shielded cable 26 AWG (2 cores)

2 * 0.15 mm2

Wire cover: SR-PVC insulation

Tinned copper wire spiral shield

Number and diameter of strands: 7 * 0.16

Out diameter of each core: 1.00 mm

Color of each core: black and red

Out diameter of cable: 3.00 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC jacket

℃Rated temperature: 8

Rated voltage: 300 V

Application: For use in recording studios, sound systems and electronic circuits

Color of the cable : Grey

کابل (رشته ای) با شیلد تابیده (2 رشته)

26 AWG

0.15 * 2 میلیمتر مربع سیم ها افشان و تمام مس قلع اندود رشته ها داخل سیم: 0.16 * 7 (OD) ضخامت بیرونی سیم: 1.00 میلیمتر رنگ سیم ها: مشکی و قرمز (OD) ضخامت بیرونی کابل : 3.00 میلیمتر شیلد تابیده تمام مس قلع اندود ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش سیم: SR-PVC روکش کابل: PVC تحمل درجه حرارت: 80 درجه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: استودیو های ضبط موسیقی، سیستم های صوتی و مدارهای الکترونیکی رنگ کابل : طوسی

کابل افشان با شیلد تابیده 28AWG (4 رشته)

Tinned stranded copper conductor multi-core shielded cable 28 AWG (4 cores)

4 * 0.09 mm2

Wire cover: SR-PVC insulation

Tinned copper wire spiral shield

Number and diameter of strands: 7 * 0.12

Out diameter of each core: 0.90mm

Color of each core: black, red, white and yellow

Out diameter of cable: 3.20 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC jacket

℃Rated temperature: 8

Rated voltage: 300 V

Application: For use in recording studios, sound systems and electronic circuits

Color of the cable : Grey

کابل (رشته ای) با شیلد تابیده  (4 رشته)

28 AWG

0.09 * 4 میلیمتر مربع سیم ها افشان و تمام مس قلع اندود رشته ها داخل سیم: 0.12 * 7 (OD) ضخامت بیرونی سیم: 0.90 میلیمتر رنگ سیم ها: مشکی، قرمز،سفید و زرد (OD) ضخامت بیرونی کابل : 3.20 میلیمتر شیلد تابیده تمام مس قلع اندود ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش سیم: SR-PVC روکش کابل: PVC تحمل درجه حرارت: 80 درجه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: استودیو های ضبط موسیقی، سیستم های صوتی و مدارهای الکترونیکی رنگ کابل : طوسی

کابل افشان با شیلد تابیده 28AWG (3 رشته)

Tinned stranded copper conductor multi-core shielded cable 28 AWG (3 cores)

3 * 0.09 mm2

Wire cover: SR-PVC insulation

Tinned copper wire spiral shield

Number and diameter of strands: 7 * 0.12

Out diameter of each core: 0.90mm

Color of each core: black, red and white

Out diameter of cable: 2.94 mm

Made in Taiwan

Brand: Matrix

PVC jacket

℃Rated temperature: 8

Rated voltage: 300 V

Application: For use in recording studios, sound systems and electronic circuits

Color of the cable : Grey

کابل (رشته ای) با شیلد تابیده  (3 رشته)

28 AWG

0.09 * 3 میلیمتر مربع سیم ها افشان و تمام مس قلع اندود رشته ها داخل سیم: 0.12 * 7 (OD) ضخامت بیرونی سیم: 0.90 میلیمتر رنگ سیم ها: مشکی، قرمز و سفید (OD) ضخامت بیرونی کابل : 2.94 میلیمتر شیلد تابیده تمام مس قلع اندود ساخت تایوان برند: ماتریکس روکش سیم: SR-PVC روکش کابل: PVC تحمل درجه حرارت: 80 درجه سانتی گراد ولتاژ: 300 ولت کاربرد: استودیو های ضبط موسیقی، سیستم های صوتی و مدارهای الکترونیکی رنگ کابل : طوسی

کابل افشان با شیلد تابیده چیست؟

کابل با شیلد تابیده

کابل افشان با شیلد تابیده، کابلی است که از 2، 3 یا 4 رشته سیم تشکیل شده است. این چند رشته سیم توسط یک شیلد تابیده همانند عکس در برگرفته می شوند و سپس یک روکش از جنس پی وی سی کابل را به وجود می آورد.

جنس هادی کابل افشان با شیلد تابیده می تواند مس خالص یا مس قلع اندود باشد. البته تمامی سیم و کابل های برند ماتریکس قلع اندود هستند تا طول عمر بالاتر و قلع پذیری بهتری داشته باشند.( همان طور که می دانید یک لایه قلع روی رسانای مسی از اکسید یا زنگ زدگی هادی کابل جلوگیری می کند.)

کابل های افشان با شیلد تابیده معمولا از دیگر کابل های افشان ظریف تر هستند و نوعی کابل ابزار دقیق به شمار می آیند. به همین دلیل سایز سیم های داخل این کابل معمولا 28AWG، 26AWGو 24AWG است.

عایق رسانای داخل کابل و روکش کلی کابل از جنس پی وی سی است. شیلد این کابل به صورت تابیده و مسی قلع اندود است. بیشترین دمای قابل تحمل برای این کابل 80 درجه سانتی گراد است.

کابل افشان با شیلد تابیده معمولا در استودیو های ضبط موسیقی، سیستم های صوتی و مدارهای الکترونیکی استفاده می شود.

مزایای استفاده از رساناهای تمام مس قلع اندود

استفاده از هادی تمام مس قلع اندود به جای مس خالص دارای مزیت های فراوانی از جمله جلوگیری از فاسد یا اکسید شدن مس خالص است. همان طور که می دانید فلز مس، فلزی بسیار واکنش پذیر است و در مجاورت اکسیژن یا رطوبت به سرعت دچار زنگ زدگی می شود. از این رو استفاده از مس قلع اندود در بسیاری از موارد الزامی است.

برای مطالعه ی کامل مزیت های مس قلع اندود به صفحه کابل افشان مراجعه کنید.

وظیفه ی شیلد در یک کابل چیست؟

شیلد به طور کلی وظیفه دارد به عنوان یک لایه ی محافظ، پارازیت های الکترومغناطیسی و رادیویی را کنترل و به حداقل برساند. برای پاسخ به این سوال که چرا شیلد در بسیاری از کابل ها ضروریست روی این لینک کلیک کنید. در این قسمت به چند وظیفه ی مهم شیلد در کابل ها اشاره می کنیم.

  1. کنترل کردن امواج الکترومغناطیسی و رادیویی: شیلد به عنوان یک مانع باعث می شود سیگنال های الکترومغناطیسی یا رادیویی که نوعی پارازیت محسوب می شوند در انتقال سیگنال های داخل کابل اختلال ایجاد نکنند. همچنین باعث می شود سیگنال های داخل کابل، در دستگاه های الکترونیکی نزدیک خود اختلال ایجاد نکند.
  2. حفظ یکپارچگی سیگنال در حال انتقال: شیلد با جلوگیری از پارازیت های اطراف باعث می شود یکپارچگی سیگنال های در حال انتقال حفظ شود و اطلاعات به طور دقیق منتقل شود. این موضوع در ارتباطات تصویری، صوتی و اطلاعاتی که سیگنال ها باید به طور جامع و قابل اعتماد منتقل شوند بسیار اهمیت دارد.
  3. اتصال به بدنه: شیلد گاهی به بدنه متصل می شود تا راهی برای متفرق کردن جریان های نا خواسته را به وجود بیاورد. با انجام این کار اگر جریان اضافه ای در حال عبور باشد بدون داشتن تاثیر مخرب بر روی سیگنال از مدار خارج می شود.
  4. کم کردن نویز: شیلد باعث کم کردن نویز های الکتریکی می شود. نویزهای الکتریکی ممکن است کارکرد تجهیزات حساس الکترونیکی را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین استفاده از کابل شیلد دار در کاربردهایی مثل انتقال دیتا بسیار مهم است زیرا نویزها کیفیت سیگنال های را کم می کنند.
  5. محافظ فیزیکی: شیلد علاده بر محافظت در برابر امواج و پارازیت های مختلف، می تواند به عنوان یک لایه فیزیکی عمل کند تا هادی کابل را از عوامل محیطی از جمله رطوبت و خراش یا فشارهای مکانیکی محافظت کند.

همان طور که متوجه شدید شیلد در کابل ها وظیفه مهمی از جمله حفظ یکپارچگی سیگنال، کم کردن اختلالات پارازیتی و حفظ کابل در برابر شرایط محیطی مختلف را بر عهده دارند.